Tehnički pregled Balkan2001

Neretko se susrećemo sa vozačima koji dolaze na tehnički pregled totalno nepripremljeni. Dugo nas je to iritiralo, smatrali smo da dolaze jer misle da ćemo taj pregled odraditi brzinski i progledati kroz prste. Kada je uvedeno snimanje tehničkog, situacija se drastično promenila i nama olakšala posao. U samom početku, od uvođenja te promene, bilo je…