OSIGURANJE VOZILA – BALKAN 2001 U BEOGRADU I ŠAPCU

Osiguranje vozila Balkan 2001 –  naša kompanija, pored registracije, obavlja i usluge osiguranja i  prenosa vlasništva vozila.

OSIGURAVAJUĆE KUĆE SA KOJIMA SARAĐUJEMO

osiguranje-vozila

Na području Beograda i  Šapca imamo dugogodišnju odličnu saradnju sa vodećim osiguravajućim kućama u našoj zemlji:

 • Milenijum Osiguranje
 • Generali Osiguranje Srbija
 • Dunav osiguranje 

Polise osiguravajućih kuća možete nabavljati po najpovoljnijim uslovima upravo kod nas, putem administrativne zabrane kao i čekovima građana na 6 rata. Naši menadžeri, koji poseduju licencu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova osiguranja, stoje vam na raspolaganju kako bi u skladu sa vašim potrebama pronašli najbolji proizvod za vas.

 VRSTE OSIGURANJA VOZILA KOJE NUDIMO

Obavezno osiguranje od auto odgovornosti

Delimičan kasko (osiguranje stakala)

Osiguranje putnika

Kasko osiguranje

Putno osiguranje

Zeleni karton

 POVOLJNO OSIGURANJE – BALKAN 2001
NAPLATA ŠTETE

Uz našu pomoć možete da ostvarite pravo na naknadu štete u maksimalnom iznosu i u što kraćem roku. Agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju Balkan Plus d.o.o. bavi se obradom i realizacijom odštetnih zahteva u slučajevima saobraćajnih nezgoda ili povreda na radnom mestu. Agencija posreduje u ostvarivanju vaših prava u oblasti naknade materijalne i nematerijalne štete, koja vam po zakonu pripada. Za vas obavlja:

Utvrđivanje i obradu štete

Pružanje intelektualnih i tehnickih usluga u vezi poslovanja osiguranja

Podnošenje zahteva za naknadu štete Osiguravajucem društvu u mirnom postupku

  OSIGURANJE VOZILA BALKAN 2001 – da rešimo česte nedoumice

  Pitate nas…

 • Kako odabrati osiguranje?

  Ovo je pitanje potreba i budžeta. Za nov ili skup automobil najbolje bi bilo kasko osiguranje, ali za stari automobil osiguranje od odgovornosti je verovatno sasvim dovoljno. Proverite šta osiguranje sve pokriva. Pažljivo pročitajte uslove kako biste bili sigurni šta možete očekivati. Proverite da li postoji neko ograničenje u vezi sa brojem kilometara koje možete preći ili nekim drugim uslovima.
  Važno je da izaberete osiguranje koje Vam nudi najbolju zaštitu, imajuži u vidu Vaše potrebe i budžet. Suština je da pronađete najbolju kombinaciju.

 • Kako se određuje premija obaveznog osiguranja vozila?

  Cena obaveznog osiguranja vozila se obračunava na osnovu dva faktora:

  1. snaga motora
  2. premijski stepen (koji zavisi i od toga da li ste i koliko udesa/šteta napravili)

 • Šta pokriva osnovno osiguranje vozila?

  Polisa osiguranja od auto-odgovornosti obuhvata odgovornost vlasnika ili korisnika vozila, u slučaju načinjene štete trećim licima, u šta spadaju smrt, telesne povrede, narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje stvari.
  Ova polisa osiguranja od auto-odgovornosti ne pokriva štetu nastalu na Vašem vozilu, za to Vam je potrebna polisa kasko osiguranja.

 • Šta je prenos polise osiguranja i premijski stepen?

  Pri sklapanju ugovora o obaveznom osiguranju bitno je da sa sobom imate važeću polisu od auto-odgovornosti ili prethodnu polisu ukoliko je registracija istekla. Na osnovu nje se određuje premijski stepen. Prilikom računanja iznosa registracije na kalkulatoru registracije vozila potrebno je uneti premijski stepen. On je upisan na polisi osiguranja.

 • Kako promena vozila ili adrese utiče na moju polisu osiguranja?

  U toku trajanja Vašeg osiguranja, može doći do promene ugovornih elemenata. U tom slučaju, pomoću podnošenja odgovarajućih formulara, novonastale promene se prijavljuju osiguravajućem društvu.